Geleneksel Türk Tiyatrosu Nedir, Geleneksel Türk Tiyatrosu Terimi Hakkında Bilgiler

Geleneksel Türk Tiyatrosu: Türk toplumuna özgü gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy tiyatrosu geleneklerini içeren tiyatro. Bunun kapsamına gölge ve kukla oyunu, meddahlık, dramatik danslar ve konulu savaş oyunları girer.