Güncel Oyun Nedir, Güncel Oyun Terimi Hakkında Bilgiler

Güncel Oyun: Güncel sorunlar üzerinde duran ya da çağdaş sorunları irdeleyen oyun.