Panayır Tiyatrosu Nedir, Panayır Tiyatrosu Terimi Hakkında Bilgiler

Panayır Tiyatrosu: Panayırlarda, açık havada, genellikle açık saçık güldürüler oynayan tiyatro.