Tiyatro Bilimi Nedir, Tiyatro Bilimi Terimi Hakkında Bilgiler

Tiyatro Bilimi: Gösterim olgusunu ve sanatını tarihsel gelişimi içinde, kuramları ve deneysel öğeleriyle incelemeye, araştırmaya ve yorumlamaya yönelen bilim dalı.