Töreci Oyun Nedir, Töreci Oyun Terimi Hakkında Bilgiler

Töreci Oyun: Moralite. Ortaçağda, Hristiyan öğretisinin ahlak anlayışını aşılamakta kullanılan bir oyun biçimi.