Tiyatro Okulları, Tiyatro Okulları Hakkında Bilgiler

TİYATRO Okulları

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ BÜNYELERİNDEKİ SAHNE EĞİTİMİ

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ

http://www.humanity.ankara.edu.tr/tiyatro_sayfasi.html

 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

www.beykent.edu.tr

  

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

www.bilkent.edu.tr

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.gsf.comu.edu.tr

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.maltepe.edu.tr

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.sdu.edu.tr

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

www.neu.edu.tr

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

www.yeditepe.edu.tr 

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ

http://www.humanity.ankara.edu.tr/tiyatro_sayfasi.html

 

GENEL BİLGİLER:

Ülkemizde akademik düzeyde eğitim yapan ilk kuruluş olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünün temeli 1958 yılında bir Tiyatro Enstitüsünün kurulması ile atılmıştır. O yıllarda Muhsin Ertuğrul üniversitede tiyatro eğitiminin gereği üzerinde duran yazıları ile kamuoyuna böyle bir girişime hazırlamıştır. Prof. Dr. İrfan Şahinbaş'ın girişimleri ile tiyatroyu bir bilim dalı olarak ele alan, bu konuda araştırmalar yapan ve eğitim veren bir Tiyatro Enstitüsü kuruldu. Enstitünün başkanı Prof.Dr. Bedrettin Tuncel, yardımcısı Prof.Dr. İrfan Şahinbaş oldu. Enstitünün ilk asistanları olarak önce Sevda Şener, çok kısa bir süre sonra Özdemir Nutku kadroya alındılar. Enstitü 1962 ders yılı sonunda, bir enstitü kapsamı içinde ders verilemeyeceği gerekçesiyle kapatıldı. 1964 yılında Tiyatro Kürsüsü adi altında yeniden eğitime başlandığında dört yıllık bir eğitim uygulanıyor ve mezunlara üniversite diplomasi veriliyordu. Kursu Başkanlığına Prof. Dr. Melehat Özgü getirildi. Tiyatro Kürsüsü 1981 yılında yapılan yeni düzenlemeyle Tiyatro Bolumu adını aldı.Sahne uygulamalarında görülen gelişim ve ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda, bir atılıma hazır duruma gelen Tiyatro Bölümünde 1987-1988 ders yılından başlayarak yeni bir uygulamaya geçildi. Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ve Tiyatro sanatı Anabilim Dallarına, Tiyatro Sanatı Anabilim Dalı ise Dramatik Yazarlık ve Oyunculuk Sanatı Bilim Dallarına ayrıldı. Bölüme 1988-1989 öğretim yılından başlayarak ön kayıtla öğrenci alınmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında eğitim yapılmaktadır.

 

BÖLÜM BAŞKANI:Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ

 

Öğretim Üye ve elemanları

 

Prof.Dr.Nurhan KARADAĞ

Doç.Dr.N.Selda ÖNDÜL

Ydr.Doç.Dr.Nedim YILDIZ

Ydr.Doç.Dr.Tülin SAĞLAM

Ydr.Doç.Dr.Gülayşe ERKOÇ

Ydr.Doç.Dr.Levent SUNER

Ögr.Gör. Yasmin KALAÇ

Ögr.Gör.Dr.A.Kadir ÇEVİK

Öğr.Gör. Banu Beliz GÜÇBİLMEZ

Araş.Gör.A.Yasemin Erbulun SEZGİ

Araş.Gör.M.Elif TÜFEKÇİ

 

Adres:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

Tel: (0312) 310 32 80 (pbx)

Fax: (0312) 310 57 13- 3093673

 

 

 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

www.beykent.edu.tr

 

Beykent Üniversitesi, sanatın kendine özgü yapısını kavrayan ve bunun ekonominin temel prensipleri çerçevesinde idari, mali, hukuksal ve yönetimsel enstrümanların analitik işleyişiyle birleştirebilen yeni bir tür idareci yetiştirmek amacı ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünü kurmuştur.

 

Bu programı bitiren öğrenciler tüm kamu ve özel sanat kurumlarında,festival organizasyonlarında, müze, galeri gibi sanat teşhir alanlarında, sanat yayın ve yapım sektöründe,sponsorluk kapsamında sanat faaliyeti gösteren tüm kuruluşlarda yönetici olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

 

Yeni Kayıt (Merkezi Yerleştirme) 06-15 Eylül 2004 

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı 16 Eylül 2004 

BULET Sınavı 18 Eylül 2004 

Kayıt Yen., Derslere Yazılım, Kayıt Don. 01-04 Ekim 2004 14-21 Şubat 2005

Oryantasyon 30 Eylül - 02 Ekim 2004 

Ders Yılı Başlangıcı 04 Ekim 2004 21 Şubat 2005

Ders Değiştirme, Ekleme, Bırakma 18-19 Ekim 2004 07-08 Mart 2005

Ara Sınav Dönemi 29 Kasım - 06 Aralık 2004 11-18 Nisan 2005

Pusula Şenliği, 2004  16-20 Mayıs 2005

Derslerin Son Günü 14 Ocak 2005 03 Haziran 2005

Final Sınavları 24 Ocak - 04 Şubat 2005 06-17 Haziran 2005

Sınav Değerlendirme K. Toplantısı 07-09 Şubat 2005 20-22 Haziran 2005

 

ADRES:

Beykent Üniversitesi Merkez Kampüsü

Beylikdüzü, Gürpınar E-5 Yol Ayrımı,

Beykent 34500,

Büyükçekmece, İstanbul

Tel: (0212) 872 64 32 (PBX)

Faks: (0212) 872 24 89 (0212) 872 11 09

 

 

 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

www.bilkent.edu.tr

 

Tiyatro Bölümü

 

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün eğitimdeki hedefi; üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmek, bu yolla ülkemizin tiyatro yaşantısına yön ve düzen verilmesine katkıda bulunmaktır.

 

1988-1989 öğretim yılında Devlet Sanatçısı Prof. Cüneyt Gökçer’in kuruculuğunda ve başkanlığında eğitime başlayan ve 1992’de ilk mezunlarını veren Tiyatro Bölümü’nde eğitim, tiyatro sanatının çok yönlülüğü gözönüne alınarak kuramsal eğitim ve uygulamalı eğitimin birbirini destekleyip güçlendirmesi ilkesine dayanır. Oyunculuk dalında sürdürülen eğitime rejisörlük branşının eklenmesiyle bu dalda da nitelikli sanatçıların yetişmesi sağlanmaktadır. Oyunculuk eğitimi 4, Rejisörlük eğitimi 5 yıldır. Oyunculuk ve Rejisörlük Ana Sanat Dalında iki yıllık yükseklisans eğitimi de verilmektedir. Rejisörlük Ana Sanat Dalının ilk mezunları Devlet Tiyatroları bünyesinde oyun yönetmekte ve bölümümüzde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadırlar.

 

Tiyatro Bölümü’nün gerçekleştirmekte olduğu, ilki 1993 yılında yapılan Bilkent Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Buluşması’nın amacı, yurtiçi ve yurtdışında tiyatro eğitimi veren üniversitelerin tiyatro topluluklarını bir araya getirerek, tiyatro sanatı yoluyla kültürlerarası bir iletişim zemini kurmaktır. Bu etkinlik, genç dünya oyuncularının kültür, düşünce, esin ve sanatsal deneyimlerini paylaşmaları, oyunlarını profesyonel bir ortamda tiyatroseverlere sunmaları için sürdürülmektedir.

 

Tiyatro Bölümü’nün uluslararası öğretim kadrosu, başarılarıyla tanınmış “Sanatçı”lardan oluşmaktadır. Bir yandan eğitim devam ederken, diğer yandan da Prof. Cüneyt Gökçer’in Genel Sanat Yönetmenliği’nde, etkinlik olarak hazırlanan oyunlar yıl boyunca tiyatroseverlere sunulmaktadır.

 

Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Tiyatro Rejisörlüğü Ana Sanat Dalları için, her Eylül ayında, iki aşamalı giriş sınavları yapmaktadır. Yetenekli ve başarılı öğrencilere eğitim bursu ve yurt bursu verilerek öğrenim desteği sağlanmaktadır.

 

Mezunlarımız, Devlet Tiyatroları’nda, özel tiyatrolarda, ?ehir ve Belediye Tiyatroları’nda, ayrıca sinema ve televizyon kuruluşlarında cazip iş olanakları bulmaktadırlar.

 

 

  Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Üniversite'nin ilk üç fakültesinden biri olarak 1986 yılında kuruldu. Fakülte, müzik ve sahne sanatları alanlarında uluslararası standartlarda eğitim vermek üzere, ülkemizde fakülte düzeyinde kurulan ilk yükseköğretim kurumudur.

 

Bilkent Üniversitesi'nin kuruluş amacı, "Eğitim-öğretim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle, dünyanın önde gelen eğitim, bilim, kültür ve sanat kurumları arasında seçkin bir yer almak"tır. Bu ideal, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için de yol göstericidir.

 

Fakülte'nin bugün uluslararası düzeyiyle tanınan eğitim-öğretim birimleri, uluslararası sanat kuruluşları, aynı nitelikteki sanat organizasionları ard arda geliştirildi.

 

Müzik ve tiyatro alanlarında, "ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına uygun nitelikte, üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmek" Fakülte'nin ana hedefidir.

 

Lisans ve lisansüstü programlar, genç müzikçileri, tiyatrocuları, ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine katılacak ve katkıda bulunacak düzeylere getirmek üzere hazırlandı.

 

Ayrıca, müzik eğitiminin mümkün olan en küçük yaşlardan başlatılması gereği olarak, İlköğretim  ve lise devrelerinden oluşan bir Müzik Hazırlık Okulu da aynı hedefler doğrultusunda planlandı, kuruldu. Bu okula, anaokuluna kadar inen özgün eğitim programları eklenmiş, müzik eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla, herkese açık yarızamanlı eğitim programları geliştirilmiştir.

 

Mezuniyet sonrası eğitimin önemi dikkate alınarak Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü kuruldu. Çalışmalar ulusal kültür birikimimize dayalı evrensel düzeyde bir sanatsal eğitim, yaratı, araştırma, ve etkinlikler ortamı yaratılmaya yönelik olarak hızla geliştirildi.

 

Sanatın toplumsal ve evrensel kimliği, sanat eğitiminin de erkenden dinamik bir yapıda toplumla ve uluslarası sanat çevreleriyle bütünleşmesini gereksindirir. Bu bağlamda, ülkemizde nitelikli sanat beğenisini geliştirmek, toplumumuzun sanat yaşamına ve dünya sanat ortamına aktif bir biçimde katılmak, katkıda bulunmak da Fakülte'nin ana hedefleri arasındadır .

 

Türkiye'de alanında öncü bir çalışma yöntemi geliştiren Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi; anaokuldan doktora düzeyine kadar uzanan uluslararası eğitim birimleri, profesyonel sanat toplulukları ve sanat organizasyonları ile "Uluslararası Sanat Merkezi" olma yolunda ileri adımlar atmıştır.

 

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

 

Fakülte ülkemizde müzik ve sahne sanatlarında eğitim vermek üzere "fakülte" düzeyinde kurulmuş ilk yükseköğretim kurumudur. Müzik ve Tiyatro olmak üzere iki bölümden oluşan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin amacı, bu alanlarda, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına uygun nitelikte, üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci sanatçılar yetiştirmektir. Lisans ve lisansüstü programlarla yetıştireceği genç sanatçıları, uluslararası sanat etkinliklerine katılacak, katkıda bulunacak düzeylere getirmek; bunun için, ulusal kültür birikimine dayalı, evrensel düzeyde bir yaratı, yorum ve araştırma ortamı sunmak, Fakülte'nin ana hedefleri arasındadır.

Müzik Bölümü

 

Müzik Bölümü, Atatürk'ün müzik reformları doğrultusunda, müzikte dünya çapında atılımlar yapmak üzere kurulmuştur. Fakülte bu doğrultuda önemli mesafeler almıştır. Modern eğitim mekanları, yurt içinden ve yurt dışından getirilen uluslararası düzeydeki müzik adamlarından oluşan seçkin ve geniş kadrosu, bu hızlı ve düzeyli gelişmenin ana etkenlerindendir. Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısındaki yüksek oran, birebir düzenindeki eğitime verilen önem; başta müzik enstrümanları olmak üzere, sınırsız denilebilecek diğer araç-gereç olanağı ve ders dışı çalışma olanaktarı, güçlenmenin diğer önemli unsurlarıdır.

 

Fiziki Yapı

 

Müzîk ve Sahne Sanatlan Fakültesi'nin eğitimi 24.000 m2 kullanım alanı bulunan büyük ve özgün binasında yapılmakta. Bina, gerekli akustik ortama, ses yalıtımına sahip 200'ü aşkın derslik ile orkestra, koro. sahne dersi gibi toplu-sanatsal ders ve çalışmalara uygun stüdyotarı kapsamaktadır. Bu mekanda 100'ü aşkın odanın öğrencilerin tamamen ders dışı bireysel çalışmalarına göre özel olarak düzenlenmiş olması, ayn bir özelliktir.

 

Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma Olanakları

 

Fakülte öğrencilerinin eğitimleri, düzeyli etkinliklerin yaşandığı uluslararası bir sanat ortamı ile desteklenmektedir. Öğrenciler, Fakülte bünyesindeki "Bilkent Konser Salonu" ve "Tiyatro Salonu"nda gerçekleştirilen uluslararası nitelikte konser ve temsilleri, bilimsel toplantıları izleme; çok sayıda Türk ve yabancı büyük devlet adamlarının Üniversiteyi ziyaretlerinde fakülte binasında onurlarına düzenlenen tören, konferans ve söyleşilere tanık olma olanağına sahiptirler.

Bilkent Akademik Konserleri, Bilkent Uluslararası Anadolu Festivali gibi düzenli etkinlikler için, her yıl Fakülteye davet edilen yüzü aşkın Türk ve yabancı ünlü sanatçı ile yakından tanışma, çalışma, hatta birlikte müzik yapma olanağı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin öğrendlerine tanıdığı, yetişmelerinde ileri düzeyde motivasyon sağlayan önemli bir ayrıcalıktır.

 

Eğitim Destekleri

 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi eğitimi ücretlidir. Bu okula kabul edilen öğrencilerden maddi desteğe gereksinim duyanlara, gereksinimleri ölçüsünde eğitim ve/veya yurt bursu desteği verilir. Burslar her yıl yenilenir ve eğitimleri süresince geçerli olur. Bunun için öğrencinin çalışkan ve başarılı olması, istenilen başarı düzeyim sağlaması yeterlidir. Üniversite kampusu içindeki öğrenci yurtları ile Ankara dışından gelen öğrencilere ayrı bir eğitim desteği sağlanmaktadır

Müzik Bölümü Sanat Dalları

 

Müzik Bölümü eğitimi, Piyano, Teori-Kompozisyon, Yaylı Çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas), Üflemeli Çalgılar (flüt, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon), Klasik Gitar, Vurmalı Çalgılar ve Ses Eğitimi (koro-şan opera) sanat dallarında verilmektedir.

Ses Eğitimi Sanat Dalı, bu aianda daha önce eğitim almış olmayı gerektirmeyen, düz lise mezunlarının aday olabilecekleri sanat dalıdır. Diğer sanat dalları ise ilgili sanat dalının lise düzeyindeki eğitimine dayalıdır. Adayların bu sanat dallarında öğrenim hakkı elde edebilmeleri için, yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir eğitim kurumunda başvurduklan sanat dalında lise mezuniyeti düzeyinde eğitim görmüş olmaları; ya da bu düzeyde özel olarak yetişmiş olmaları gereklidir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Mezunları için, bu kurumlara destek olmak amacıyla, Fakülte sanat dallarında özel kontenjan ayrılmıştır.

 

Yabancı Dil Eğitimi

 

Öğrencilerin genel ve mesleki eğitimlerindeki rolü ve günümüzde uluslararası ilişkilerin artan önemi gözönüne alınarak; Fakülte'de yabancı dil eğitimine ağırlıklı bir yer verilmektedir. Eğitim alanına giren konulardaki kaynak zengınliği, uluslararası ilişkilerdeki kullanım yaygınlığı nedeniyle İngilizce ilk yabancı dil olarak seçilmiştir. Eğitim programlarında aynca; Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dersleri seçmeli ve mesleğe yardımcı dersler olarak yer almaktadır.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı

 

Fakülteye kabul edilen tüm öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

Yapılan sınavda yeterli bulunanlar Fakülte lisans programlarına kabul edilirler. Sınavda İngilizce bilgileri yeterli bulunmayanlar ise, İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programları'na alınırlar. Öğrencilerin lisans programlarında öğrenim haklarını kullanabilmeleri için İngilizce hazırlık eğitimlerini istenilen süre ve düzeyde tamamlamaları gerekir.

 

Mesleki Hazırlık Eğitim

 

Yetenekleri itibariyle Fakülte'ye kabul edilen öğrenciler, mesleki yetenek, bilgi ve becerilerinin lisans programlarını izleyebilecek düzeye getirilmesi amacıyla ve sınav komisyonunun takdiriyle, bir ya da iki yıllık "Mesleki Hazırlık Eğitimi" programına alınırlar. Öğrencilerin verilen süre içinde hazırlık eğitimlerini tamamlamaları gerekir. Aksi durumda öğrenim haklarını kaybederler. Fakülte'ye kabullerinde iki yıllık hazırlık eğitimine alınmış olanlar, başvuracakları yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla iki yıllık eğitimlerini biryılda tamamlama hakkına sahiptirler.

 

Aday Kaydı

Öğrencinin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne aday kaydını yaptırabilmesi için; ilgili sanat dalının lise mezuniyetine dayalı olmayan programlarda, ÖSYM birinci basamak sınavını başarmış olması; diğer sanat dallarında ilgili sanat dalının lise mezuniyetini kazanmış olması ya da ÖSYM birinci basamak sınavını başarmış ve sanat dalında lise düzeyinde yetişmiş olması gerekir.

 

Kabul Sınavları

 

Öğrenci kabulleri için açılacak "Özel Yetenek Sınavları", adaya kayıt aşamasında bildirilecek olan gün/günler ve saatte, özel bir komisyon tarafından ad saklanmak suretiyle yapılır. "Özel Yetenek Sınavları" ilgili sanat dalının lise mezuniyetine dayalı programları için "tek aşamalı" diğer dallarda ise "iki aşamalı"dır. Ayrıca herhangi bir müzik kurumunun lise devresi mezunları, 1. basamak sınavından muaftutulurlar.

 

Sınav Programları

 

İki aşamalı kabul sınavlarına girecek adayların sınav için herhangi bir ön hazırlık yapmaları koşul olarak gerekmez. Tek aşamalı kabul sınavlarına girecek adaylardan, ilgili sanat dalının lise mezuniyet sınavında çaldıkları eserler düzeyinde, özel olarak yetişmiş olanların düzeylerini gösterecek biçimde, en az 20 dakikalık bir program sunmaları, teori-kompozisyon bölümüne başvuranların ise varsa yazdıkları müzik parçalarını beraberlerinde getirmeleri, olanaklı ise çalmaları istenir. Koro-şan opera alanında başvuranlardan, sınavda herhangi bir eser söylemek isteyenler için sınavda eşlikçi piyanist bulunacaktır. Sınavlar ad saklt kalmak suretiyle yapılacağından piyanist ile daha önce prova olanağı sağlanmaz.

 

Seviye Sınavları

 

Başvurdukları sanat dalında, başka bir kurumda lisans düzeyinde eğitim görmüş olup, seviyeleri itibariyle ileri sınıflara girmek isteyenler, bu isteklerini başvuru formlarında belirterek, ilgili eğitim kurumundan getirecekleri "öğrenim durum belgesi" ile "Seviye Sınavı"na alınırlar.

 

Sınavları İlgili İstenmeyen Durumlar

 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kabul sınavlarına girecek adayların sınavlara hazırlık için Fakülte'nin tam ya da yarı zamanlı öğretim kadrosunda bulunan öğretim elemanlarından ders almaları, herhangi bir şekilde yetenek testi yaptırmaları, böyle bir öneride bulunmaları kesinlikle yasaktır. Daha önce ders almış olanlar, kayıt formlarının ilgili bölümünde öğrenimlerine ilişkin bilgileri açıklamak zorundadırlar. Herhangi bir eğitim kurumundan disiplin suçu ya da başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş olanların aday kayıtları yapılmaz. Yapılmışsa iptal edilir.

 

Birden Çok Sanat Dalına Aday Kaydı

 

Adaylar istedikleri takdirde birden çok sanat dalına aday kaydı yaptırabilirler. Adayların tercih sırasına göre belirttikleri sanat dallarından hangisine kabul edilecekleri; adayın isteği, yeteneği, fiziki uygunluğu ile kontenjanlar dikkate alınarak sınav komisyonu tarafından belirlenir.

 

ADRES:

Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

06533 Bilkent Ankara

Tel: (312) 266 45 39

Faks:(312)26641 39

 

 

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.gsf.comu.edu.tr

 

Terzioğlu Kampüsü 17100 ÇANAKKALE

Santral: 0286 218 00 18

Fakülte Sekreterliği: 1483

Öğrenci İşleri: 1484

Dekan Sekreterliği: 1403

TELEFON-FAX: 0286 218 05 34

e-mail: gsf@comu.edu.tr

 

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.maltepe.edu.tr

 

Sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın en vazgeçilmez öğelerinden biri olarak gören, üretim içinde öğrenim düşüncesini benimseyen fakülte, dört yıllık eğitimi süresince dünyayı doğru algılayan ve yorumlayan, özgür, yapıcı, yaratıcı, aydın, atak ve eleştirel genç sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim verdiği alanlarla ilgili sanayi kuruluşları ve sektörle sağlıklı bir işbirliği içinde, öğrenci ve öğretim elemanlarının birlikte üretecekleri ortak ve bireysel projelerin sektörde örnek olarak yer almasını sağlayacak bir yapılanma içinde programlarını sürdürecektir.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi temel eğitim ilkeleri kısaca şöyle özetlenebilir:

 

• Çağdaş teknolojiyi eğitimin her alanına taşımak ve kullanımını sağlamak

• Tüm sanat disiplinleri arasında yoğun bir ilişki ve etkileşimi öngören ortak ders, çalıştay ve seminerler düzenlemek

• Fakültenin dışarıya açık girişim ve etkinliklerini arttırarak yaşamın içinden ve yaşama dönük eğitim ve üretim içinde olmak

• Sanat eğitimini, yaşamın ve eğitimin her düzeyinde daha yaygın ve etkili kılabilecek yöntemler geliştirmek

• Eğitimde yenilenme ve etkin eğitim yöntemleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamak

• Ders içerik ve değerlendirmelerini sürekli geliştirmeye açık bir ortam yaratmak

• Bilişim teknolojisinin yaratıcı ortam, eleştirel düşünce ve sosyal yaşam üzerindeki rolünü araştırmak, tanımlamak ve yönlendirmek

• Çoklu öğrenim ortamı yaratarak, öğrenci-öğretmen-kitap dar üçgenini aşmak ve özgür, bireysel, dinamik ve etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratmak

• Fakülte olarak tüm ülkede söz sahibi olabileceğimiz konu ve alanların sorunlarını araştırmak, çözümler geliştirmek ve uygulamak

• Ülke koşul ve gereksinimleri doğrultusunda yeni bölüm ve sanat dalları açmak

 

Dekan  Prof. Dr. Sabri ÖZAYDIN

Fakülte Sekreteri Tahir KAHRAMAN

Dekan Sekreteri Ebru ERDOĞAN

 

Oyunculuk bölümü

Sahne deneyimi yanında film, dizi ve reklam oyunculuğuna da ağırlık veren Oyunculuk Bölümü’nde sahne teknikleri, ses, konuşma, oyunculuk teknikleri, metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, performans, dans, yaratıcı drama, müzik, akrobasi ve kamera karşısında oyun gibi dersler alacak olan öğrenciler; sahne, sinema ve televizyon oyunculuğu alanında yetişeceklerdir.

 

Programdan mezun olanlar sinema, tiyatro, televizyon, radyo, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda “Oyuncu, Sunucu, Spiker, DJ, VJ, Moderatör, ve Seslendirme Sanatçısı” olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir.

 

Üniversite:

0216 626 10 50

0216 370 96 15

0216 442 96 06

Maltepe Üniversitesi

34857 Maltepe/ İSTANBUL

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

www.sdu.edu.tr

 

Fakültemiz 03.02.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun gereği YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 ve 25.02.1994 tarihli kararı ile açılmış ve aynı yıl faaliyetine başlamıştır.

 

Öğretim Elemanları bakımından 2002-2003 Eğitim - Öğretim Yılı sonunda artışlar görülmekte olup, 01 Ocak 2003 tarihi itibariyle Fakültemizde 1 Prof, 1 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 15 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman, 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 40 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.

 

Ayrıca Fakültemizde 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre 1 Okutman ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesinde de 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre 3 Öğretim Görevlimiz görev yapmaktadır.

 

Sahne Sanatları Bölümü

Tiyatro Anasanat Dalı

Oyunculuk Sanat Dalı

Yazarlık Sanat Dalı

Sahne Tasarımı Sanat Dalı

 

Sahne Sanatları Bölümü  

S.D.Ü. G.S.F. Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ,Ttiyatro sanatının gereksindiği üç temel branşta (oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımcılığı) profesyonel sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu nedenle üç sanat dalından oluşmaktadır. Üç branş temel ortak derslerde tiyatro konusunda teorik bilgiler ve kültür dersleri almaktadır. Amacımız; Tiyatro Bilimi (Theaterwissenschaft) ve Tiyatro Sanatı (Theaterkunts) gibi hemen hemen bütün sanatlarla ve sosyal bilimlerle kollektiv bir oluşum içinde bulunan bu bilim - sanat disiplinini ülkemize kazaandıracağımız genç tiyatro sanatçılarına teorik ve uygulamalı bir eğitimle vermektir. Derslerimizin kapsamı, her branşta bilimsel düşünceyi ölçü alan, tasarım gücü yüksek uygulamalarla bu bileşimi kendinde özümsemiş sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 1997-1998 Öğretim yılında eğitime başlayan bölümümüz, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

 

Bölüm Başkanı 

Yrd. Doç.Dr. Önder PAKER 

 

Akademik Kadro

Nurhan TEKEREK  Doç. Dr.  nurhan@sdu.edu.tr 

Nil AYCIL  Yrd. Doç. Dr.  nil@sdu.edu.tr 

Önder PAKER  Yrd. Doç.  onder@sdu.edu.tr 

Abdurrahman Bülent ÖZBİRGÜL  Öğretim Görevlisi  abulent@sdu.edu.tr 

Evren Nazım ARAT  Öğretim Görevlisi  evrennazim@sdu.edu.tr 

Özlem ALİYAZICIOĞLU  Arş. Görevlisi  - 

 

 

 

 

 

 

Adres 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Yolu üzeri

ISPARTA 

Telefon  +90 246 2282992 - +90 246 2282993 - +90 246 2285410 

FaKS: +90 246 2285412 

E-Posta: gsf@sdu.edu.tr 

 

 

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

www.neu.edu.tr

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesi içinde dört bölümlük bir SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ kuruldu. Bu fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Özdemir Nutku, 2000-2001 döneminde, oyunculuk ile dramatik yazarlık - dramaturgi bölümlerinin hazırlık sınıflarının açılacağını belirtti. Diğer bölümler (rejisörlük ve sahne tasarımı) ise sırayla ilerki yıllarda açılacaktır. Bir sonraki yıl genişletilecek olan öğretim kadrosunda bu yıl Özdemir Nutku, Ahmet Levendoğlu, Doç.Dr. Hülya Nutku, Çetin Özen ve bir de araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Fakültenin taban puvanı, önkayıt, yetenek ve kesin kayıt tarihleri şöyledir:

Taban puvan : 105

Önkayıt : 07 Ağustos - 01 Eylül 2000

Yetenek Sınavları : 11 Eylül - 15 Eylül 2000 (İZMİR'de)

18 Eylül - 22 Eylül 2000 (LEFKOŞÅ'da)

Kesin Kayıt (Asil) : 25 Eylül - 29 Eylül 2000

Kesin Kayıt (Yedek) : 02 Ekim - 06 Ekim 2000

Kontenjanlar : Oyunculuk - en çok15, Dramati Yazarlık - Dramaturgi en çok 25

 

Bilgi için : Izmir Şubesi - 421 55 58 ve 421 35 45 (Fevzi Kasap)

Lefkoşa Tel.: 0392-223 64 64, Faks 0392-223 64 61 / 0392-223 32 25.

 

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

www.ydu.edu.tr

 

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İstek Vakfı) tarafından kurulmasına karar verilen, 07/07/1996 tarih ve 4142 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliğini kazanmış merkezi İstanbul' da bulunan bir yüksek öğrenim kurumudur.

 

Tiyatro Bölümünde dört yıllık eğitim oyuncu yetiştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı derslerden oluşur. Sahne, diksiyon , mimik-jest oyunculuk metodları, reji derslerinin yanı sıra; Tiyatro Tarihi, Dramaturji, Estetik, Türk Tiyatrosu, Metin Analiz, Tiyatro Eleştrisi gibi konular işlenir. Ders Programı 3. ve 4. sınıfların hazırlayacağı yıl sonu oyunu ve atölye/seminer çalışmaları ile bütünleşir.

 

Eğitim Dönemi:

Tiyatro Bölümü Eğitimi lisans düzeyindedir ve 4 yıl sürer. Ekim ayı başında açılır ve Haziran başında final sınavlarıyla birlikte kapanır.

Okuldaki Diğer Bölümler: Fen-Edebiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu

Güzel Sanatlar Fakültesi (Plastik Sanatlar, Moda Tasarımı ve Tekstil, Grafik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Tiyatro)

 

Tiyatro Bölümü Öğrenci Koşulları:

Bölüme her yıl değişen sayıyla 10-15 arası öğrenci alınır. Bölümde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler başka bir yüksek öğrenim kurumuna bağlı olamazlar. Derslerin % 70'ine, uygulamaların % 80'ine devam etmek zorunludur. Öğrenciler 2.00 ortalamayı sağlamak ve tüm derslerde (DD) ve üzerinde not alarak başarılı olmak zorundadırlar.

 

Sınav Koşulları:

Ön kayıtlar için başvurular sınavlardan bir ay önce başlar. Gazetelerden bu tarihler duyurulacaktır. En az lise mezunu olmak, Ö.S.S' yi kazanmış olmak (değişen Ö.S.Y.M sınavına göre bu koşul yeniden düzenlenecektir.) koşulları aranır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yaş sınırı yoktur.

* Ön kayıt için gerekli evrakları İstek Vakfı Acıbadem öğrenci işlerinden öğreniniz. Başvurular aynı merkeze yapılacaktır.

 

Giriş Sınavları:

Giriş sınavları her yıl, Devlet Konservatuarları Sınavlarından sonra, okulun duyuracağı tarihlerde yapılmaktadır. Sınav iki aşamalıdır. Adaylardan bir dram, bir komedi olmak üzere iki serbest parça hazırlamaları beklenir. Şiir hazırlanması da zorunludur. İkinci aşamada, mülakat yapılır. Mülakat aynı gün sınav sırasında gerçekleşir.

 

Dersler ve Öğretmenler:

Bölüm Başkanı: Dr. Füsun Akatlı

Araştırma Görevlisi: Ant Aksan

Uygulamalı Türk Tiyatrosu: Engin Uludağ

Tiyatro Tarihi :Engin Uludağ

Tiyatronun Teorik Temelleri:Füsun Akatlı

Tiyatro Sanatına Giriş :Ali Taygun

Oyunculuk Metodu :Ali, Taygun

Oyun Çalışması :Engin Cezzar

Temel Oyunculuk :Tijen Par

Ses- Nefes- Diksiyon :Tijen Par

Tiyatro Eleştirisi :Seçkin Selvi

Ses Eğitimi dersi: Nilgün Onat

Dans Teknikleri :Kaya İlhan

Aktörün Metin Analizi :Çiğdem Selışık

Fonetik Dersi: Sönmez Atasoy

 

Derslerin yanısıra 1 veya 2 ay süreli atölye çalışmaları ve yoğunlaştırılmış 8 veya 16 saatlik seminerler de verilmektedir.

Atölye çalışmaları Ali Poyrazoğlu, Haldun Dormen, Çiğdem Selışık tarafından yürütülmekte; seminerler ise Prof.Dr.Sevda Şener, Tunç Yalman ve her yıl değişebilen çeşitli uzman tiyatrocular tarafından verilmekte. Dersler de her sınıf ve sömestr için farklı ve bu dosyada belirtilenler dışında da birtakım dersler var ki, ayrıntılar için Araştırma Görevlisi Ant Aksan'ın telefonuna başvurulabilir.

 

Harç-Ücret:

Okulun senelik ücreti 6000 dolar' dır.

 

Okulun Adresi ve Öğrencilerin Ulaşabilecekleri Telefon Numarası:

Yeditepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi / Tiyatro Bölümü

26 Ağustos Yerleşimi -Kayışdağı / Istanbul

Telefonlar:

Bölüm Başkanı : 0216 578 08 70

Araştırma Görevlisi Esra Hızal: 0216 578 08 72