Konservatuvarlar, Konservatuvarlar Hakkında Bilgiler

TİYATRO Eğitimi, KONSERVATUVARLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

http://www.cu.edu.tr/yokullar/dkons/index.htm

 

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.deu.edu.tr

 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI

www.halic.edu.tr

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.iu.edu.tr

 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.msu.edu.tr

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.selcuk.edu.tr

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.anadolu.edu.tr

 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.omu.edu.tr

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

http://www.cu.edu.tr/yokullar/dkons/index.htm

 

Yüksek Öğretim Kurulu, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak bir Devlet Konservatuvarı kurulmasına 1986 yılında karar verilmiş, hazırlık devresinde eğitim 1989-1999 öğretim yılında başlamıştır. Ülkemiz çok sesli müzik eğitimi veren diğer Devlet Konservatuvarlarında olduğu gibi, Lisans devresi, hazırlık devresi olan Lise ve İlköğretim okulundan sonra başlamaktadır.

 

Devlet Konservatuvarının amacı, Genç kuşaklara çoksesli müzik eğitimi vermek, ülkemizin kültür kurumları olan orkestra, opera ve tiyatro gibi sanat kurumlarına sanatçı elaman yetiştirmektir.

 

Konservatuvarımız eğitim programlarında, daha önce kurulmuş ve işlemlerini sürdüren çok sesli müzik eğitimi veren Devlet Konservatuvarlarının proğram ve standartları temel alınmıştır. Konservatuvarımız 1998-1999 yılı mezunlarından beş öğrenci Mersin Devlet Opera ve Bale'de, 1 kişi Bursa Devlet Senfoni Orkestrasında, 1 kişide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orkestrası'nda görev yapmaktadır.

 

Bölüm Başkanı : Doç.Dr.Ayşehan Deniz ABİK

 

Tiyatro Oyunculuk Anasanat Dalı ve Öğretim Elemanları

 

Tiyatro Anasanat Dalı dört yıllık eğitim programıyla tiyatro ve sinema alanlarında oyunculuk yapabilecek sanatçıların yetiştirilmesini amaçlar.Dört yıllık lisans programı l04 saat pratik, 42 saat teorik olmak üzere toplam l44 saat zorunlu dersi içerir. Öğrenciler mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not almak ve dördüncü sınıfta hazırlamak durumunda oldukları lisans tezi çalışmasını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Geçer notlar meslek dersleri için yüz üzerinden yetmiş, yardımcı meslek, ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri için yüz üzerinden altmıştır.

Lisansüstü Programının amacı Anasanat Dalı Öğretim Elemanlarının yetişmesi, mezunların eğitiminin akademik düzeyde yetkinleşmesi ve yörede alana yönelik çalışmaların yapılması olarak planlanmıştır. Anasanat Dalı mezunları ödenekli ve özel tiyatrolarla, televizyon, sinema ve kültür merkezlerinde oyuncu olarak çalışabilirler.

 

Yrd.Doç.Dr.Ayla KAPAN EZİCİ: Lisans; Ankara Üniversitesi DTCF-1986 Doktora : Moskova Tiyatro Sanatları Akademisi (GİTİS/RATİ) 1996

Doç.Cahangir NOVRUZOV : Lisans: Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Enstitüsü-1976 Y.Lisans ve Doç.:Azerbaycan Devlet Üniversitesi-1995

Okt.Murat ÇAĞLAR: mcaglar@cu.edu.tr Lisans: Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü-1994 Yüksek Lisans:Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğr.Gör.Muzaffer SÜMBÜL: Lisans:Çukurova Ünv.İ.İ.B.F.-İşletme-1990 Yüksek Lisans:Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Halkbilimi-1996

Öğr.Gör.Turgut BAĞIR: Lisans:Ankara Üniversitesi DTCF Yüksek Lisans:Mersin Üniversitesi

Öğr.Gör.Muzaffer Hamit KIRIKKALP: Lisans:Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-2000

Öğr.Gör.Ahmet KIZMAZ: Lisans:

Öğr.Gör.Lilia PETROVA : Lisans:Filibe Müzik ve Dans Sanatları Akademisi,Müzik Folkloru

ve Kareogrfi Fakültesi-1998-Bulgaristan

YÖNETİM

 

Konservatuar Müdürü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL

Konservatuar Müdür Yrd. Prof.Dr. Gülfiliz GÖNLÜŞEN

Konservatuar Müdür Yrd. Yard.Doç.Dr.Zekiye ÇAĞIMLAR

Konservatuvar İlköğretim Müdürü  Yard.Doç.Dr.Zekiye ÇAĞIMLAR

Konservatuvar İlköğretim Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Oğuz ÖZTÜRK 

Konservatuvar Sekreteri Mustafa ÇETİN 

 

Konservatuvar Kurulu Üyeleri: 

Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL (Müdür)

Prof.Dr. A.Necmi YAŞAR (Müzikoloji Bölümü Başkanı) 

Yard. Doç.Dr.Nuri EMRAHOĞLU(Müzik Bölüm Başkanı) 

Doç.Dr. Ayşehan Deniz ABİK(Sahne Sanatları Bölümü Başkanı) 

Yard. Doç.Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR (Müdür Yardımcısı) 

Öğr.Gör.Oğuz ÖZTÜRK (Müdür Yardımcısı) 

   

   

Yönetim Kurulu Üyeleri  

Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL (Müdür)

Prof.Dr. A.Necmi YAŞAR (Üye) 

Prof.Dr.Gülfiliz GÖNLÜŞEN (Müdür Yardımcısı) 

Doç.Dr. Ayşehan Deniz ABİK(Üye) 

Yard. Doç.Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR (Müdür Yardımcısı) 

 

TELEFONLAR:

Müdür  0.322.338 62 64 Konservatuvar Sekreteri 0.322.338 69 50 İlköğretim Müdürü 0.322.338 7162 Konservatuvar Fax Numarası 0.322.338 6265 Üniversite Telefon Numaraları 0.322.338 60 84-38 (5 Hat)0.322.338 63 10-14 (5 Hat)0.322.338 63 94-98 (5 Hat)0.322.338 66 51-55 (5 Hat)

 

 

 

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI

www.deu.edu.tr

 

Mayıs ayı içinde yapılacak Üniversite sınavı sonucunda-sonradan açıklanacak taban puanını elde eden adaylar aşağıda belirtilen koşullarda Sahne Sanatları Bölümlerinin istedikleri Ana Sanat Dallarına müracaat edebilir. Adayların sınavlara katılabilmesi için süresi içinde ön kayıt işlemlerini kendisinin şahsen yaptırması gerekmektedir.

 

Halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve aynı eğitim biçimini uygulayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin Sahne Sanatları Bölümleri için genel koşullar aşağıdaki gibidir:

Sahne Sanatları Bölümünün amacı uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra kuramsal çalışmaların da önemli olduğu tiyatro sanatı ve bilim alanlarında,ülkemizin gereksinmelerini karşılayacak nitelikte profesyonel alanda Oyuncu,Dramatik Yazar (Tiyatro,Radyo,TV. Sinema ve Reklam Yazarlığı) ve Sahne Tasarımcısı (Dekor,Giysi, Işıklama,Efekt,İç Tasarım,vb..) yetiştirmektir.

 

Sahne Sanatları Bölümü birinci sınıftan başlayarak oyunculuk,Dramatik Yazarlık-Dramaturji ve Sahne Tasarımı Dallarından oluşan bir eğitim programı uygulamaktadır. Öğrenciler tiyatro tarihi,Tiyatro Kuramları,Oyun İncelemesi,Türk Tiyatrosu,Toplum Bilim,Sahne Uygulaması gibi ortak derslerde birlikte eğitime tabi tutulurlar. Öğrenci adayları önkayıtları sırasında bu >üç sanat dalından dilediklerini seçip,yetenek sınavlarına katılabilirler. Sınavı kazanan adayların saptanan sanat dalları kesindir. İleride herhangi bir değişiklik yapılamaz. Öğrenciler eğitim izlencesinin yanı sıra ilk üç yıl içinde tamamlanması gereken 500 saatlik çalışma ve üçüncü yıldan itibaren de 100 saatlik staj uygulamalarını bitirmek ve mezuniyet için kendi sanat dallarında bir diploma çalışması hazırlayarak mesleki bilgilerini ve yeteneklerini kanıtlamak zorundadır.

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER VE YETENEK SINAVLARI

 

OYUNCULUK ANA SANAT DALI

Oyunculuk Ana Sanat Dalı ülkemizde üniversite düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir lisans dalıdır. Ağırlıklı olarak tiyatro alanında oyunculuk yapılmaktadır. Bu dala başvuracak adayların herhangi bir fiziksel kusuru bulunmaması gerekmektedir. Oyunculuk adaylarının boy ve kilolarının uygun olması,yaşlarının 21 den büyük olmaması gerekmektedir.

Oyunculuk Ana Sanat Dalı yetenek sınavları iki aşamalıdır.

 

I.Aşama;

Mimik, Ritmik, Ses, Kulak, Doğaçlama, Okuma, Refleks, vb. sınavlarından oluşur.

Mimik ve doğaçlama sınavlarında adaylar,sınav kurulunun kendilerine verecekleri bir konuyu sözel anlatıma baş vurmadan oynayacaklardır. Ritmik sınavında adayın ritim duygusu ve kulak yetisinin değerlendirilmesi yapılır. es ve Kulak sınavında adayın piyano eşliğinde kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Sınavlar sonucu başarılı olan Oyunculuk Ana Sanat Dalı adayları, bu eğitimin getirdiği fiziksel ve ruhsal koşullara uygun olup olmadıklarını saptayan Üniversite hastanesi Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden alınacak bir sağlık raporu getirmek zorundadır.

 

II.Aşama

İkinci aşama sınavı

Birinci aşamada başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınavına alınırlar.

Bu aşamada adaylar aşağıda önerilen yazarlardan ya da bu alanda tanınmış oyun yazarlarından seçecekleri iki sahneyi sınav kurulu önünde oynayacaklardır.

Bu sahnelerden biri komik,diğeri trajik özellikler taşımak zorundadır.

Adaylar bu sahneler dışında tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri de ezbere okuyacaklardır.

Önerilen Oyun Yazarları: AISKHYLOS/ SOPHOKLES/ EURIPIDES/ ARISTOPHANES/ PLAUTUS/ SHAKESPEARE/ MOLIERE/IBSEN / ÇEKHOV/ GOGOL/ T.ÖZAKMAN/ T.OFLAZOĞLU/ H.TANER/ G.DİLMEN/ C.F.BAŞKUT/ N.CUMALI/ A.AĞAOĞLU/ R.N.GÜNTEKİN/ O.ASENE/ V.D..... Sahne hazırlığında göz önüne alınması gereken koşullar.

1. Biri Türk diğeri yabancı yazarlardan birer sahne seçeceklerdir.

2. Sahneler bir adayı değerlendirmeye olanak verecek uzunlukta olacaktır.

3. Aday hangi yazarın oyununu seçtiyse yazarı ve oyunun tamamı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4. Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanacaktır.

5. Hazırlanan sahnede birden fazla oyun kişisi varsa adaylar ortaklaşa çalışmayla sınava katılabilirler.(Aday birkaç rol kişisini birden oynamaya kalkışmayacaktır)

6. Aday,hazırlanan sahneden vazgeçilemeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuvarı yanında getirebilir.

7. Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir.(Bayanlar erkek,erkekler bayan rollerini seçemezler).Aksi takdirde sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

DRAMATİK YAZARLIK ANA SANAT DALI

Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı tiyatro,sinema,radyo,TV. Reklam yazarlığı gibi Sahne Sanatları alanlarında gereksinim duyulan Dramatik yazarları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilere dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra,dramaturgi ve tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanır.

Yetenek sınavları iki aşamalıdır.

 

I.Aşama

Bu aşamada adaylardan sınav komisyonunca verilecek bir konu üzerinde kompozisyon yazmaları istenecektir.

 

II.Aşama

Bu aşamaya,birinci aşamada başarılı görülen öğrenciler katılacaklardır. Adaylardan sınav komisyonunca verilecek konular üzerinde kompozisyonlar yazmaları istenecektir. Bu aşamada adayların anlatım güçleri,yaratıcılıkları,fantazileri öncelikle değerlendirilecektir. İkinci aşama yazılı kompozisyonlarında yeterli bulunan adaylar,sözlü kompozisyona alınırlar. Bu sınavın başarı notu,yukarıda belirtilen tüm aşamaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tek nota indirgenmesi ile tam not 100 üzerinden değerlendirilir.

 

SAHNE TASARIMI ANA SANAT DALI

Bu eğitim programı tiyatro,sinema,TV.vb. alanlarda gereksinim duyulan sahne tasarımı sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sahne tasarımcısı dekor,kostüm,ışık,efekt ve iç dekorasyon konularında kuramsal ve uygulamalı bir eğitimden geçmiş,sahne ve set düzenlemelerinin tüm estetik sorunlarını çözebilecek bilgi ve beceriyi edinmiş bir sanatçıdır. Sınava girecek adaylarda ortalamanın üstünde bir çizgi ve tasarım düzeyi aranmaktadır. Yetenek sınavları iki aşamalıdır.

 

I.Aşama

Adaylar,Plastik Sanatlar gurubunda yer alan tüm programlara baş vuran adaylarla birlikte desen sınavına alınacaktır.

 

II.Aşama

Birinci aşamada başarılı olan adayların katılacağı bu sınavda,adaylardan "ölü doğa" kompozisyonları ve verilecek konularda iç mekan tasarımları yapmaları istenecektir. Bu aşamada başarılı görülenler sözlü görüşmeye alınarak sahne tasarımı sanatına yatkınlıkları değerlendirilecektir. Bu sınavın başarı notu, yukarıda belirtilen tüm aşamaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tek nota indirgenmesi ile belirlenecektir. Tam not 100 üzerinden değerlendirilir.

 

Her üç sınav için gerekli malzemelerle ilgili açıklamalar ön kayıt sırasında yapılacaktır.

 

Yüksek Lisans:

Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü, Dil Tarih Coğrafya fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunları, Devlet Konservatuarı ve dengi okulların ( Tiyatro Bölümü ), Devlet Konservatuarı Opera ve Dans, Fen Edebiyat Fakülteleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eğitim Fakültelerinin İngilizce Eğitimi mezunları bu ana sanat dalına başvurabilirler.

 

Doktora:

Öğrenci kaynağı ; Sahne Sanatları Anasanat Dalı ile Devlet Konservatuarı Opera ve Dans Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunları bu anasanat dalına başvurabilirler.

 

01 Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ankara
02 Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Gaziantep
03 Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Ankara
04 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İstanbul
05 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İstanbul
06 Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konya
07 Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Antakya (Hatay)
08 Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bursa
09 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ankara
10 Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Adapazarı (Sakarya)
11 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İstanbul
12 Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Afyon
13 Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eskişehir
14 Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı İzmir
15 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Adana
16 Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İzmir
17 Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Diyarbakır
18 Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mersin
19 Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Antalya
20 Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Edirne
21 Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Elazığ
22 Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Zonguldak
23 Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kars
24 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Samsun
25 Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ankara
26 Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ordu
27 KTÜ Devlet Konservatuvarı Trabzon
28 Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çanakkale
29 Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Giresun
30 Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tokat
31 Haliç Üniversitesi Konservatuvarı İstanbul
32 Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kocaeli
33 Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Adıyaman
34 Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ankara
35 İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Malatya
36 Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mardin
37 Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Aydın
38 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ankara
39 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ankara