Tiyatro Eğitimi Veren ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI, Tiyatro Eğitimi Veren ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI Hakkında Bilgiler

TİYATRO Eğitimi, ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

AKADEMİ İSTANBUL SANAT İLETİŞİM VE LİSANS OKULU

www.akademi-istanbul.com.tr

 

PERA GÜZEL SANATLAR EĞİTİM MERKEZİ

www.peraguzelsanatlar.com.tr

 

EKOL DRAMA

www.ekoldrama.org

 

 

GÖSTERİ SANATLARI MERKEZİ

www.gsm-turk.org

 

(M.S.M) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ

www.mujdatgezensanatmerkezi.com.tr

 

ARAMA TİYATROSU OYUNCULUK KURSLARI

www.aramatiyatrosu.com.tr

 

SEMAVER KUMPANYA ATÖLYELERİ

www.semaverkumpanya.com

 

BULUNMAZ TİYATRO - İSTANBUL

www.bulunmaztiyatro.com

 

BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM VAKFI

www.bkstv.org/kurslar.asp

 

 

FIRAT KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO KURSLARI

www.firatkultur.com

 

MUDANYA GENÇ OYUNCULAR TİYATRO KURSU/BURSA

http://www.mudanya.gen.tr

 

 

AKADEMİ İSTANBUL SANAT İLETİŞİM VE LİSANS OKULU

www.akademi-istanbul.com.tr

 

Okul Americon Languape and Art (A.L.S.K=Amerikan Lisan-Sanat Kursu) adıyla 1911'de İstanbul Cihangir'de bir köşkte eğitim vermeye başladı. Okul Sanat ve dil eğitimi üzerine iki ana bölümden oluşuyordu. Sanat bölümünde resim ve tiyatro branşları yer alıyordu.

1994-1995 eğitim yılında Talimhane'de Akademi İstanbul adı altında Sanat ve İletişim okulu açıldı. Bu okul A.L.S.K ile birleşerek bugünkü hali alan Akademi İstanbul Sanat, İletişim ve Lisan okulu olarak 1200 kişilik öğrenci potansiyeliyle eğitim hayatına devam etmektedir. Okul M.E.B onaylı olup özel bir kuruluştur.

 

Eğitim Dönemi:

Okul üç yıl yoğun zamanlı olarak eğitim vermektedir. Ekim başında açılan okul Haziran başında kapanır.

 

Okuldaki Diğer Bölümler:

İletişim Okulu (Gazetecilik-Radyo T.V-Reklamcılık-Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve Organizasyonu- İşletme İletişimi-Halkla İlişkiler) Sanat Okulu (Gösteri Sanatları- Bale-Dans, kuyum ve El Sanatları- Müzik- Plastik Sanatlar- Grafik) Yabancı Diller Okulu.

 

Tiyatro Bölümü Öğrenci Koşulları:

Bölüme her yıl ortalama 14 öğrenci alınır. Bölümde devam mecburiyeti vardır. 2. Ve 3.sınıflar yıl sonunda oyun hazırlamak zorundadırlar.

 

Sınav Koşulları:

Sınavlara Haziran ayı içinde ön kayıtla başvurulur. YÖK'e bağlı olmayan okulda Ö.S.Y.M puanı aranmaz. Öğrencilerden lise mezunu ve 25 yaşını aşmamış olmaları koşulu aranmaktadır.

*Ön kayıt için gerekli evraklar okuldan öğrenilmelidir.

 

Giriş Sınav:

Giriş sınavı iki aşamalıdır. Ve her iki sınav da aynı gün içinde yapılır. Adaylardan 2 serbest tirad istenir. 2. Aşamada doğaçlamayla ilgili performans göz önünde bulundurulur.

Giriş Sınavı Eylül ayının ortasında yapılır.

*Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi ön kayıt sırasında mutlaka öğreniniz.

 

Dersler ve Öğretmenler:

Işıl Kasapoğlu (Bölüm Başkanı)

Erol Keskin (beden dili)

Arzu Bigatbaril (ses- konuşma)

Emre Koyuncuoğlu (devinim)

Huraman Nevruzova (tiyatro tarihi)

Özden Ezinler (eskrim)

Bülent Emin Yarar (sahne)

Aslı İçözü Kasapoğlu (sahne)

Cüneyt Türel (sahne)

Tilbe Saral (sahne)

*Ayrıca haftada 4 saat ingilizce dersi vardır.

 

Harç-Ücret:

Okul 3000 Dolar + % 15 KDV yıllık ücret talep etmektedir.

 

ADRES: Bahçeli Hamam sok. No:3

Beyoğlu/İstanbul

Tel:0 212 2517484 (10 hat)

 

 

 

PERA GÜZEL SANATLAR EĞİTİM MERKEZİ

www.peraguzelsanatlar.com.tr

 

Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

 

Tiyatro Eğitim Programlarında;

Lise'deki kültür derslerine ilave olarak, Oyunculuk, Toplu Oyunculuk, Hareket, Ses-Nefes ve Konuşma, Dans, Eskrim, Pandomim, Tiyatro Kuramları, Dramaturgi v.s. dersleri okutulur.

 

Dersler profesyonel atölye ortamında yapılır. Tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile öğrenciye kendini ifade edebilme becerisi kazandırılır. Grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı geliştirilir.

 

Okul içi önemli günlerde oyunlar ve skeçler hazırlanır. Okul dışı ve okul içi sanatçı pedagoglarla yapılan workshoplara katılım sağlanır.

 

Konusunda uzman sanatçılarla söyleşiler, konferanslar ve seminerler yapılır. Seçilmiş oyunlara gidilir ve yönlendirilir.

 

Yurtiçi ve yurt dışı yarışmalara katılım için şartlar oluşturulur.

 

Türkiye'de ilk defa lise eğitiminde "Tiyatro"

Özel Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Öğretim Kurumları arasında bir "ilk"i daha gerçekleştirerek "Tiyatro" Eğitimini lise seviyesine indirdi. Tiyatro eğitimi; Güzel sanatların Müzik, Resim, Dans, Heykel ve Edebiyat'tan oluşan 5 dalının içinde bir bütün halini oluşturan sanat dalı olmasına rağmen, henüz orta öğretim düzeyinde okullaşmamıştı. Bu eğitimin ortaöğretim okullarında verilmesi sanatın gerçek şekliyle yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Tiyatro eğitimini okullaştırmak, dağınıklıktan ve rast gelelikten kurtarmak, ancak Devletin mücadelesi ve özel sektörün özverili çalışmaları ile olabilecektir.

 

Tiyatro eğitimini almak isteyen bir çok yurttaşımız, orta öğretimde özlemini duyduğu bu sanat dalında eğitim yapmak için; üniversiteye gitmekte, ya da yurt dışına giderek eğitimini almaya çalışmaktadır. Yurt dışında alınan eğitimin maliyetinin çok yüksek oluşu ve ayrıca dil sorunu ile örf, adet sorunlarını da birlikte getirdiği açıktır. İşte eğitimdeki bu sıkıntılara çözüm arayan Özel Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; örgün eğitimde bir "İlk"e daha imzasını atarak, Temmuz 97'de, Devlet Tiyatrolarının değerli sanatçısı Nesrin Kazankaya yönetiminde bir kurul oluşturmuş, Talim Terbiye Kurulu ile işbirliğine girip, müfredat programlarını hazırlamaya başlamıştır. Bir yıl gibi uzun bir sürede müfredat programlarına son şeklini vermiş ve Talim Terbiye Kurulunun görüşlerine sunmuştur.

 

Milli Eğitim Bakanlığımız, birlikte hazırlanan bu programı kabul ederek, Temmuz 1998 yılında 2490 sayılı tebliğler dergisinde Tiyatro öğretimi ile ilgili olarak lise hazırlık ve lise 1,2,3 sınıflara ait ders çizelgelerini ve lise tiyatro müfredat programlarını yayınlamıştır. Böylece özenle ve uzun bir emek sonucu oluşturulan "Tiyatronun lisede okutulması" hayalden çıkıp "Özel Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" gerçeğe dönüşmüştür. Güzel Sanatlar Liselerinde verilecek olan Tiyatro Programlarında "Oyunculuk ve Toplu Oyunculuk", "Hareket ve Doğaçlama", "Ses ve Konuşma Eğitimi" dersleri temel dersler olacaktır. Bu derslerin Özelliği gereği haftada 10 saati geçmemek kaydıyla ders dışı egzersiz ve oyun hazırlama çalışmaları yapabilecektir.

 

Tiyatro Programında konular, hedefler, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek davranışlar, öğretmene yol gösterecek işleniş, ders işlenişi sırasında kullanılabilecek araç ve gereçlerden oluşmuştur.

 

Bir kolej olan Özel Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, sanatın akademik eğitimi ile ulusal alandaki öncülüğünü gururla taşırken, uluslar arası alanda da Türkiye'yi temsil edecek sanatçılar amaçlamaktadır.

 

Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi kayıtları için;

 

Lise Hazırlık Sınıfı için;

1- Mezun olduğu ilköğretim okulundan diploması

2- Nüfus cüzdanının aslı

3- İkametgah senedi (Muhtardan)

4- (6) adet vesikalık resim

 

Lise 1 için;

1- Mezuniyet belgesi veya tasdikname

2- Nüfus cüzdanının aslı

3- İkametgah senedi (Muhtardan)

4- (6) adet vesikalık resim

5- Hazırlık okuduğuna dair belge

6- Veli dilekçesi

 

Ön kayıtları yaptıran öğrenciler seçtikleri bölüm ile ilgili yetenek sınavına girerler, sınav sonuçlarına göre kesin kayıt işlemleri yapılır. Sınavı kazanan adayların muhasebe işlemleri bittikten sonra kayıtları kesinleşir. Kayıtlarımız kontenjanla sınırlıdır.

 

- Kayıtlarda; Eğitim + Servis + Yemek ödemelerini birlikte yapabilirsiniz.

- Servis hizmetleri, okulumuz denetim ve gözetiminde yapılmaktadır.

- Yemek hizmetleri, gıda şartnamesine uygun kalori sistemi ile okulumuz mutfağında pişmektedir.

 

Okul Ücreti

1- Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ücreti;

2- Ödeme Takvimi;

 

Kayıt Yenileme İşlemeri, 20 Mayıs - 20 Haziran arasındadır.

Peşinat,  (Kayıt yenileme işlemleri sırasında) 

Taksitlendirme,  5 Temmuz .................

5 Ağustos .................

5 Eylül .................

5 Ekim .................

5 Kasım .................

5 Aralık .................

5 Ocak .................

5 Şubat .................

5 Mart .................

5 Nisan (10 sabit taksit)

 

 

- Kardeş indirimi % 10'dur.

- Öğretmen çouğu indirimi % 10'dur.

 

 

 

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi

 

Programın Amacı

Tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak, grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı geliştirmek.

Tiyatro da ilgi noktalarını çeşitlendirmek ve öğrenciye özgü bir yaratıcılık alanı sağlamak

 

Programın İçeriği

- Ses

- Nefes

- Diksiyon

- Tiyatro Dili

- Tiyatro Kuramları

- Dramaturgi

- Dans

- Eskrim

- Makyaj

- Şan

- Doğaçlama

- Oyunculuk

- Toplu Oyunculuk

 

Programın Süresi

- Temel Eğitim (2 yıl)

- Branş Eğitim (2 yıl)

- Toplam Süre 4 yıldır.

 

 

Programa Katılım Şartları

- Programa en az ortaokul mezunu 17 yaşından gün almış her yaşta öğrenci giriş sınavı ile alınır.

- Başarılı olan öğrencilere Devlet veya Özel Tiyatro'larda staj yaptırılacaktır.

- Programı başarı ile bitiren öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı kurs bitirme belgesi verilir.

 

pgs@peraguzelsanatlar.com.tr

 

 

13-15 Yaş Grubu İçin Tiyatro Hazırlık Kursları

 

Programın Amacı

Çocukluktan gençliğe geçiş kişilik oluşum sürecine, tiyatro sanatı yolu ile katkıda bulunmak; kişisel yaratıcılığı geliştirmek; Geleceğin olası profesyonel tiyatro yaşamı için

ilk adımları, ön hedefleri oluşturmak.

 

Programın İçeriği

- Tiyatroya giriş

- Yaşam Oyun ve Tiyatro İlişkisi

- Diksiyon

- Ön Müzik Eğitimi / Solfej

- Ön dans eğitimi.

 

Programın Süresi

Haftada; 1 gün , 4 saat

Toplam süre; 2 yıldır.

 

 

Programa Katılım Şartları

- Programa ilkokul mezunu, 15 yaşından gün almamış ortaokul öğrencileri sınavla alınır.

- Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne Hazırlık - için özel sınıflar.

Programı başarı ile bitiren öğrencilere bitirme belgesi verilir.

 

Sıraselviler cad. Billurcu sokak Billurcu çıkmazı no:14

80060 Taksim/İstanbul

0212 245 44 60 / 245 30 08-09

faks: 0212 252 30 82

 

 

 

EKOL DRAMA

www.ekoldrama.org

 

Ekol Drama Sanat Evi, Türkiye'de her biri konusunda otorite olan ve ortak idealleri uğruna misyoner gibi çalışan uzman eğitmenleri ve çağdaş eğitim sistemiyle bir "EKOL" olmak üzere yola çıkan, ülkemizde yeni sayılabilecek ancak gittikçe anlamı ve önemi anlaşılmaya başlayan ve özellikle eğitim alanında yayılmasına çalışılan birçok farklı disiplinle iç içe ve ilişkili olan "yaratıcı drama" ve "eğitimde tiyatro" branşlarında 1998 yılından beri çalışmalarını sürdüren bir eğitim kuruluşudur.

 

Ekol Drama Sanat Evi dört yaşından, on sekiz yaşa kadar çocuk ve gençlere, on sekiz yaş üstü yetişkinlere verdiği "Yaratıcı Drama" eğitiminin yanı sıra geçtiğimiz yıl Türkiye'nin saygın okullarında "Eğiticilerin Eğitimi" programını başlatmış olup bu yıl da söz konusu programları yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ekol Drama Sanat Evi bu yıl Eğitimde bir ilke daha imza atarak, İlköğretim ve Liselerde "Forum Tiyatro" uygulamasını başlatmıştır.

Ekol Drama Sanat Evi,normal eğitim çalışmalarının yanı sıra, 2003 Ocağından itibaren başlamak üzere , sezon boyunca her ay belli kültürel etkinlikler düzenlemeye başlamıştır.

 

Tüm sanatsal çabaların düşünsel temelini vurgulamak, bu arada sanatı düşünme bağlamında kavramsal çalışmaların ne denli önem taşıdığını gözler önüne sermek, bu etkinliklerin temel amacıdır.Söz konusu çalışmalar kapsamında, çeşitli kavramların ve sanatın çeşitli sorunlarının tartışıldığı panellere, sanatın ustalarıyla yapılacak söyleşilere ve workshop tarzında düzenlemelere yer verilmiştir.

 

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ:

 

Çocuk / Genç / Yetişkin Yaratıcı Drama, Çağdaş Tiyatro, Resim, Ritim, Dans, Heykel Atölyeleri...

 

- Müzik Yolcuları

- Yaratıcı Drama

- Çağdaş Tiyatro

- Resim

- Heykel - Dans - Ritim

 

Ayrıntılı bilgi için 0 212 234 09 93

 

Eğitmenler

AHMET CEMAL, AYLA ALGAN, FERDA ÖZTÜRK, MICHAEL N. VIDHI,  MURAT BOROVALI, MUSTAFA KAPLAN, ONUR BAYRAKTAR, SEMRA ÖZDEMİR TAMYÜREK, TİJEN SAVASKAN GEDİK, YAPRAK SANDALCI TURGAY 

 

ADRES:

Valikonağı Cad. Dr.Orhan Ersek Sk. 3 Nişantaşı 80240 Istanbul

 Tel: 0 212 234 09 93

Fax: 0 212 234 10 90

bilgi@ekoldrama.org

ekoldrama@e-kolay.net

 

 

 

 

 

 

GÖSTERİ SANATLARI MERKEZİ

www.gsm-turk.org

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde hizmet veren Gösteri Sanatları Merkezi 1993 yılında kuruldu. Tiyatro eğitimi almak isteyenleri, tiyatro dünyasına kazandırmayı  hedefleyen Gösteri Sanatları Merkezi'nin, tiyatro sanatının bütün dallarında  seçkin öğretim görevlilerinin teorik ve uygulamalı dersleri yaz tatillerinin dışında iki yıl sürüyor. Tiyatro sanatının her yönü ile ele alındığı Gösteri Sanatları Merkezi'nin kursları  beş ana dalda yapılanıyor:

 

Oyunculuk

Yazarlık

Yönetmenlik

Çocuk Tiyatrosu

Gençlik Tiyatrosu

 

Çocuk Tiyatrosu 

Alpay EKLER'in yönetiminde 09-13  yaş grubu çocuklara Pazar günleri 10:00-13:00 saatleri arasında Mecidiyeköy Kültür Merkezinde yapılıyor. Bu çalışmalarda çocuklara yaratıcı drama temelli tiyatro eğitimi verilmektedir. Bu amaçla özgüven, paylaşım, kendini ifade etme, yeteneklerinin geliştirilmesi, başlangıç hedefidir. Çalışma içeriğinde şiir yazma, öykü yazma, hayal kurma gibi zihinsel ön hazırlıklar üzerine elde edilen sonuçların drama yoluyla dışa vurumu hedeflenmektedir. Bunun yanında diksiyon, beden dili, rol ve mimik, doğaçlama ve genel oyunculuk dersleri bulunmaktadır.

 

Oyunculuk 

Oyunculuk Bölümü Dersleri ve Öğretim Üyeleri

 

Beden Dili ve Oyunculuk Sanatı Aziz  SARVAN İstanbul Şehir Tiyatroları

 

Diksiyon ve Fonetik Şükrü TÜREN İstanbul Şehir Tiyatroları

 

Geleneksel Türk Tiyatrosu Caner BİLGİNER İstanbul Şehir Tiyatroları

 

Kukla Karagöz ve Epik Tiyatrosu Alpay EKLER İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Üyesi

 

Pandomim Bülent DEVELİ 

Rol ve Mimik Savaş AYKILIÇ Devlet Tiyatroları

 

Ses ve Işık Erol ŞAHİN

 

Şan ve Müzik Levent ÇELİK

 İstanbul Üniversitesi

 

Şiir Tiyatrosu Hilali MAHMUTOĞLU

 

 

Yazarlık 

Tiyatro Yazarlığı; Üstün İnaç'ın yönetiminde  Pazar günleri saat 09:30 da başlar 14:00 da biter. Bu eğitim iki yıl sürer.

 

Birinci yılın ilk üç ayında, Tiyatro Teorisi, Tiyatronun Doğuşu, İlk Çağ Yunan Tiyatrosu, Roma Tiyatrosu, Rönesans Dönemi Tiyatrosu, Yeni Çağ Tiyatrosu ve Yakın Zamanlar Tiyatrosu hakkında bilgiler verilir. Ayrıca Geleneksel Türk Tiyatrosu karşılaştırmalı olarak anlatırlır. İkinci üç ayda, yazarlık atölyesi niteliğinde ve tartışmalı uygulamalar başlatılır. Tiyatro yazarının neleri bilmesi, nelere dikkat etmesi titizlikle vurgulanır. Tiyatro yazarlığının yöntemleri öğretilir. Kimlikli Türk Tiyatrosunun ipuçları  aranır.

 

İkinci yılın ilk üç ayında, öğrencilerin tiyatro eseri yazmaları konusunda teşvik edilmesi, çıkan eserlerin öğrencilerle birlikde değerlendirilmesi yapılır.

Tiyatronun yavaş yavaş televizyonlara kaydığı görülmektedir. Bu bakımdan, senaryo bilgisi, senaryo yazma  yöntemleri, tiyatroyla sinema ve televizyon eserlerinin farkları, benzerliklerinin öğretilmesi yanında, yazdırılan bu senaryo denemelerinin tartışmalı atölye çalışmaları yapılır.

 

Yönetmenlik 

Devlet Tiyatrolarından Savaş AYKILIÇ' ın yönetiminde öğrenciler ilk yıl teorik ve pratik uygulamalı dersler görerek, Prof.Dr. Özdemir Nutku'nun Sahne Bilgisi ve Tiyatro Yönetmeni' nin Çalışması kaynak kitapları ışığında Dramaturji'nin Temel İlkeleri, Tanımlar ve Terimler, Yorum Yöntemi,  Eleştiri ve İnceleme, Reji Defteri, Reji Tarihi ve Büyük Rejisörler, Antik Dönem'den Kral Oidipus, Shekespeare'dan Gogol'dan ve Çekhov'dan oyunun ayrıntılı reji incelemesi, yorumlaması, okunması ve bazı sahnelerin sahnelenmesi çalışmaları yapılır.

 

İkinci yıl da ise Yaratıcı Rejisörlük, Uygulamalı reji, Klasikleri Çağdaş Temalarla Yorumlama, Rejide Işık, Dekor, Kostüm, Dans, Müzik, Efekt, vb.nin yeri ve önemi, Reji Türleri, Reji Biçimleri ve  Mezuniyet Rejisi  üzerinde çalışmalar yapılır ve profesyonel oyunlar çıkarmaları istenerek atölye çalışmalarına hız veriyorlar.

 

Gençlik Tiyatrosu 

Gençlik Tiyatro Kursu; Hazar GENCELİ'nin yönetiminde 14-17 yaş grubu gençlere Pazar günleri Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde 14:00-18:00 saatleri arasında yapılıyor. Oyunculuk yeteneğini geliştirmek konusunda ön alıştırmalar yapılmaktadır.  Çünkü ön alıştırmalar doğaçlama sanatının öğrenilmesi için gerekli olan basamaklardır. Ön alıştırmalar arasında şunları sayabiliriz; insanları iyi gözleme yeteneği, değişik olaylara birden dikkati toplamayabilme, bazı nesneleri somut olarak kafada canlandırabilme, bundan başka aşağıdaki çalışmalar da yapılmaktadır. (Bu çalışmalar Stanislavski yöntemi ile uygulanmaktadır).

 

Görme

İşitme

Dikkati bir nesne üzerinde odaklama

Hissetme

Bütün bunların yanısıra çağrışım  alıştırmaları konusunda; imgeler zinciri, hayal edilen bir nesneyle olan ilişkilerde yapılıyor. Oyun çalışırken  öğrencilere aşağıdaki öğelerde anlatılıyor;

 

Oyunun konusu, yazarın bu oyuna neden müracaat ettiği,

Oyundaki hadise ve olaylar dizisi; başlıca ve ikinci dereceli olaylar hangisidir?

Oyunun eylem ana çizgisi ve başlıca çatışması nedir?

Eylem ana çizgisi üzerinde karakterlerin tutumları,

Oyunun ana fikrini  neyi içerir, yazar bu oyunu  yazmakla ne demek istiyor? ve bu oyunun yönetmen fikri nedir? Konusunda tartışmalar uygulanmaktadır.

Başvuru Koşulları

a.                  Oyunculuk, Yazarlık ve Yönetmenlik bölümlerimize 18 yaşını dolduran herkes kayıt için başvurabilir. Çocuk Tiyatrosu ve Gençlik Tiyatrosu bölümlerimize ise başvuracak adaylar velileri ile birlikte başvurabilirler.

b.     Tiyatro okulumuz için başvurlar Ağustos ayının 15'inden sonra merkezimizce hazırlanan başvuru formlarının  doldurulması ve buna 1 adet nüfus sureti, 1 adet ikametgah senedi ve 5 adet renkli  fotograf ile yapılır. Başvuru süresi eylül ayının 5' ine kadardır.

c.      Başvuru yapan adaylarımız mülakat ve ilgi alanı sınavına tabi tutulur.

d.     Mülakatı geçen adaylarımız 2 ay yoğun eğitim aldıktan sonra, sahne sınavına girerler.

e.     Sahne sınavında başarılı olan adaylar 2 yıl asıl öğrenci olarak eğitim alır.

f.       Sahne sınavını başaramayanlar elenir. 

g.     2 yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gösteri Sanatları Merkezi'nden mezun olmaya hak kazanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Gösteri Sanatları katılım belgesine sahip olurlar.

ADRES:

Mecidiyeköy Katlı Otopark üstü Kat :6  Mecidiyeköy Kültür Merkezi-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : (0212) 274 30 66

Bilgi için info@gsm-turk.org

sahinerol37@hotmail.com

 

 

(M.S.M) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ

www.mujdatgezensanatmerkezi.com.tr

 

Okul, Ziverbey de ki köşkün restore ettirilip, 1991 yılında eğitime girmesiyle açıldı. Okulun sahibi ve kurucusu Müjdat Gezen. M.S.M 1993 yılında vakıf oldu. 1995 yılında ilk mezunlar için Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi.

 

Eğitim Dönemi:

Okul her yıl 29 Ekim'de açılır. Final sınavlarıyla birlikte Nisan sonunda kapanır. Eğitim Süresi 4 yıldır.

 

Okuldaki Diğer Bölümler:

Yazarlık ve yaratıcılık (bu bölüm iki yıl önce açıldı.) Opera-Şan, KlasikGitar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Hafif Batı Müziği.

Tiyatro Bölümü Öğrenci Koşulları: Bölüme her yıl değişen sayıyla 10 ila 15 öğrenci alınır. Bölümde devam mecburiyeti vardır. Her dersin üçte ikisine girmek zorunludur. Öğrencilerin herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna bağlı olmamaları gerekmektedir. Açık öğretim için bu kural geçerli değildir. Mezun olacak öğrencilerden sınıfça bir oyun hazırlamaları istenir. Başarı notu 70'tir.

 

Sınav Koşulları:

Ön kayıtlar için başvurular 1-30 Eylül arası şahsen okula yapılmalıdır. 16-22 yaş arasında olmalı, lise mezunu olmak, herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna bağlı olmamak ve İstanbul'a ait ikametgah bulundurmak gerekmektedir.

 

Giriş Sınavları:

Giriş sınavları her yıl Ekim ayı başında okulun duyurduğu tarihlerde yapılır. Sınav en az üç aşamalıdır. İlk aşama için bir komedi , bir dram parçası, bir de şiir hazırlanması istenir. Hazırlanan parçalar adayların tercihine bırakılmıştır. İkinci aşama, ilk sınavı kazanan adaylarla, sınav komisyonunun talebine göre gerçekleşir.

Ritm ve müzik konusunda da öğrencilerin yetenekleri sınanır. Üçüncü aşama genel kültür sınavıdır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi okuldan telefonla ya da şahsen öğrenilebilir.

YÖK'e bağlı olmayan M.S.M'ye başvurularda Ö.S.S sınavına girme koşulu aranmaz.

 

Dersler ve Öğretmenler:

Bölüm Başkanı: Savaş Dinçel (sahne)

Engin Alkon (sahne)

Müjdat Gezen (Geleneksel Türk Tiyatrosu)

Tuncer Cücenoğlu (Oyun Yazarlığı)

Aliye Uzunatağan (sahne)

Sönmez Atasoy

Kazım Avşar (diksiyon)

Sumru Dinçel (nitelikçi sanatçı)

Erol Keskin (beden dili)

Ali Nesrin (sanat matematiği)

Kenan Işık (reji)

Kaya Gürel (mim-vücut)

Hilmi Zafer Şahin (oyun inceleme)

Mustafa Alabora (sahne)

Güngör Dilmen (mitoloji)

Sezai Gülşen (sanat tarihi)

Tülin Arman (yaratıcılık)

Muzaffer Hiçdurmaz (sinema yönetmenliği)

Mine Keskinoğlu (eskrim)

Lale Gökyiğit (doğaç-yaratıcılık)

Huraman Nevruzova (tiyatro tarihi)

Deniz Çelik (edebiyat)

Elife Erhişi (dilbilgisi)

Sabiha Özdemir (sanat-felsefe)

Çetin Etili (çocuk tiyatrosu)

Prof.Fatma Erkman (metin çözümleme)

 

Harç-Ücret:

M.S.M parasız bir okuldur. Ön kayıt dahil, 4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilerden hiç bir koşulda para talep edilmez.

Okulun Adresi ve Adayların Başvurabilecekleri Telefon Numarası:

M.S.M Kayışdağı cad. Ziverbey No:48

Kadıköy/İstanbul

Telefon:0 212 3488072-73

 

 

 

ARAMA TİYATROSU OYUNCULUK KURSLARI

www.aramatiyatrosu.com.tr

 

Düşünsel, duygusal ve bedensel becerilerimizi tanımlama ve geliştirme

Bireysel bütünlük ve ekip çalışmaları

Oyun çalışmaları

 

Cumartesi        : 15.30 – 18.30  1. Sınıf

Pazar               : 12.00 – 15.00  2. Sınıf

Süre                 : Şubat- Mayıs (4 ay)

 

Eğitmenler        : ÖZKAN SCHULZE

 

DERSLER ve EĞİTİM PROGRAMI

 

Oyunculuk Eğitimi,

3 YIL oyunculuk + 1 YIL iki oyun çalışması ve gösterimi

 

Yönetmenlik Eğitimi,

3 YIL oyunculuk + 2 YIL reji dersleri ve asistanlık

 

Eğitmenlik Eğitimi,

3 YIL oyunculuk + 2 YIL eğitmenlik dersleri ve asistanlık

 

Haftanın 4 günü, günde 5 saat ders verilecektir.

 

Haftanın 5. günü sınıf, eğitmensiz 3 saatlik bir ekip çalışması yaparak verilen bir ödevi yerine getirmekle görevlidir.

 

Bireysel dersler, Ekip dersleri, Etüt dersleri, İki öğrencili dersler sunulacaktır.

 

DERSLER

 

İlk 12 hafta oyunculuk/ekip derslerinde "Sanatçının Yolu" programı uygulanacaktır. Bu program öğrencinin oyunculuk derslerine "Hazırlık" yapması amacıyla öngörülmüştür.

 

 

SANAT DERSLERİ

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

 

1. Oyunculuk,  Ekip  1. Biyoloji/ Fizik

2. Doğaçlama  2. Tiyatro/Resim/Felsefe Tarihi

3. Hareket /Pantomim  3. Edebiyat

4. Modern Dans  4. Psikoloji

5. Yoga,  Meditasyon  5. Politika

6. Ritim  6. Tiyatro Stilleri

7. Müzik  7. Kitap Okuma

8.Şan   8. Eleştirmenlik

9. Eskrim  

10. Kukla ve Maske Çalışmaları  

11. Dekor, Kostüm, Makyaj  

 

Yabancı Dil: İngilizce

 

* Genel Kültür Derslerinin içeriği oyunculuk ve tiyatro çalışmalarına hizmet edecek ölçütlerde verilecek.

 

* Yabancı dil Başlangıç/Orta/İleri seviyelerde verilecek.

 

* 3. Eğitim yılında dekor, kostüm, ışık, makyaj dersleri verilecek.

* 4 yıllık eğitim sonunda oyuncular hem TV/Sinema hem de Tiyatro oyuncusu olabilecek hem de sınıfça bir "Tiyatro Ekibi" oluşturacak nitelikte olacaktır.

 

ADRES:

SIRASELVİLER CAD. AĞA HAMAMI SK.  AĞA HAN NO: 17/1  Firuzağa, Cihangir/İSTANBUL

Telefon: 0 212 244 24 05

Fax: 0 212 244 12 62

aramatiyatrosu@aramatiyatrosu.com.tr

 

 

 

 

SEMAVER KUMPANYA ATÖLYELERİ

www.semaverkumpanya.com

 

Haftada bir gün iki saatlik periyodlarla oyuncu yetiştirmek değil kendini tanımak, grup çalışması, beden dili, diksiyon gibi her yaş ve meslek grubundan katılımcıya gerekli dinamikler kazandıran temel tiyatro eğitimini içerir. Eğitmenler, yaş grubuna göre gerekli eğitim birikimine sahip olan, tiyatro okulu okumuş ve pedagojik eğitim almış Semaver Kumpanya oyuncularından seçilmiştir.

 

Çocuklar İçin Tiyatro Atölyesi (9-14 yaş)

Eğitmen: Aylin Çalap

 

Gençler İçin Tiyatro Atölyesi15-18 yaş)

Eğitmen: Serkan Keskin

 

Yetişkinler İçin Tiyatro Atölyesi (19 ve üstü)

Eğitmen: Volkan Sarıöz

 

Çevre Tiyatrosu Kocamustafapaşa İstanbul

Gişe Tel: 0 (212) 585 59 35 / İdare: 0 (212) 589 59 12

Faks: 0 (212) 585 59 12

Email: semaverkumpanya@superonline.com

info@semaverkumpanya.com

 

 

 

 

BULUNMAZ TİYATRO - İSTANBUL

www.bulunmaztiyatro.com

 

BİR GÜNLÜK TİYATRO ÇALIŞMALARI

(Her ayın ilk pazarı)

 

EĞİTMENLER

Hüseyin Hilmi Bulunmaz

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Temel oyunculuk eğitimi, beden dili kullanımı, diksiyon, imgelem geliştirme..

 

TARİHLER

Her ayın ilk pazarı.

 

KURS ÜCRETİ

50 YTL / Katılım

 

UZUN DÖNEM KURSLAR

(Yıl boyunca)

 

EĞİTMENLER

Hüseyin Hilmi Bulunmaz

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Temel oyunculuk eğitimi, beden dili kullanımı, diksiyon, imgelem geliştirme..

(Tüm program için bizi arayın.)

 

TARİHLER

Yıl boyunca devam etmektedir.

(İKİ GRUP BULUNMAKTADIR)

 

KURS ÜCRETİ

75 YTL / Ay

 

YENİ AÇILAN KURSLAR
(Yıl boyunca)

EĞİTMENLER
Hüseyin Hilmi Bulunmaz

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Temel oyunculuk eğitimi, beden dili kullanımı, diksiyon, imgelem geliştirme..
(Tüm program için bizi arayın.)

TARİHLER
Yıl boyunca devam etmektedir.

KURS ÜCRETİ
75 YTL / Ay

 

KAYIT KOŞULLARI

 

SON KAYIT TARİHİ

Grupta yer olması halinde kurs başlangıç tarihlerinden bir hafta öncesine kadar.

 

KURS ÜCRETİ

Yetişkinler için uzun dönem kurslar ve çocuklar için olan kurslarda her ayın başında aylık ödemeler alınır.

Peşin ödeme yapılması durumunda %20 indirim yapılır.

 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

KURSU TAMAMLAYANLARA İLGİLİ KURS İÇİN BİTİRME SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR.

 

MERKEZ

Ali Baba Türbe Sok. Onur Han No: 13/8-9 Çemberlitaş, İstanbul

Tel: 0212 513 47 32 Faks: 0212 513 47 33

 

İŞLİK (Oyunculuk Çalışma Alanı)

Yeniçarşı Cd. 36/5 Galatasaray, İstanbul

Tel: 0212 251 85 23

 

BULUNMAZ TİYATRO - İZMİR

928. Sok. No: 55/103 Tezcan İş Merkezi Çankaya, İzmir

Tel: 0232 489 24 43

 

E-MAIL

info@bulunmaztiyatro.com

 

 

 

 

BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM VAKFI

 

www.bkstv.org/kurslar.asp

 

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatro Topluluğu, 1995 yılında Türk tiyatro tarihinin öncü kentleri arasında yer alan Bursa'da çocuk ve genç izleyicilere yönelik oluşumların yetersizliği dikkate alınarak kurulmuştur. Topluluk Bursa'daki tiyatro bilincine katkı sağlamak ve yetenekli gençlerin bu konudaki eğitiminde rol almak amacıyla bünyesinde kurslar düzenlemektedir. Adayların sınavla kabul edildikleri kurslar bu yıl kasım ayında başlayacaktır. Aylık ücreti 50.000.000 TL. olan kurs, Kasım 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

 

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı , Kültürpark içi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Telefon : 90 224 234 49 12 / 3 Hat

 

 

 

FIRAT KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO KURSLARI

www.firatkultur.com

 

Bu kursun amacı tiyatroya hevesli, yeteneği olan, bu işi ileride profesyonel olarak yapabilecek gençleri bulup çıkarmak onları bir tiyatroda olması gereken yeteneklerle ve donanımlarla, usta eğiticiler yolu ile donatmak.Kurs sonunda, yeteneğini ispat etmiş, gelecek vaad eden oyuncular, FKM Tiyatro kadrosuna ve diğer tiyatro ekiplerine yönlendirilecektir.

 

Kurs başlama tarihi 20 Şubat Pazar

Kurs Bitiş Tarihi 29 Mayıs

Kurs süresi 14 Hafta 56 saat

Kurs seanslari her Pazar 10:30=14:00

 

Kurs Müfredatı

I.HAFTA

10:30 - 12:30 Ses, Nefes, Doğaçlama,

13:00 - 14:00 Oyunculuk Atölyesi

 

II.HAFTA

10:30 - 12:30 Ses, Nefes, Doğaçlama,

13:00 - 14:00 Oyunculuk Atölyesi

 

III.HAFTA

10:30 - 12:30 Ses, Nefes, Doğaçlama,

13:00 - 14:00 Modern Dans

 

IV.HAFTA

10:30 - 12:30 Ses, Nefes, Doğaçlama,

13:00 - 14:00 Metin Çözümleme

 

Not .:.Yukarıdaki program kurs süresince her ay tekrar edilecektir.

 

Kurs hocaları

Oyunculuk Atölyesi : Haluk BİLGİNER'in asistanı Nadir SARIBACAK ve Sabanur AKSOY

Oyun Atölyesi : Özüm ÖZGÜLGEN

Ses, Nefes Doğaçlama : Füsun ÖZGEÇ

Metin Çözümleme : Tuna Boyu ve Menan Cinleri oyunlarının metin yazarı M.Emin İNCİ

Geleneksel Tiyatro : Tuna Boyu oyununun oyuncusu Cengiz DEMİR

 

Yeniçeri Caddesi No: 1 Çemberlitaş İstanbul

Telefon: 0212 517 46 97

www.firatkultur.com

 

 

 

 

MUDANYA GENÇ OYUNCULAR TİYATRO KURSU/BURSA

 

http://www.mudanya.gen.tr

 

Bilgi için telefon: 0 224 544 50 05

Adres: Mütareke Mah. Sağlık Sk. No:11 Mudanya